info@hoovkorda.ee (+372) 53 60 40 20

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED

 • Istutustööd
 • Haljastusprojektid, kujundus, haljastus, hooldus
 • Piirdeaiad (võrkaiad, puitaiad, paneelaiad, väravad, moodulaiad)
 • Terrassid
 • Puude, põõsaste ja muru lõikamine
 • Puude raie
 • Kraavide puhastamine
 • Tiikide, purskkaevude ja basseinide ehitamine ja hooldus
 • Talvised koristustööd, (lume-, jääkoristus)
 • Kaevetööd (pinnasetasandamine, äravedu, teede ja trasside ehitus)
 • Lipumastide rajamine ja hooldus
 • Tänavakivi paigaldamine
 • Asfalttee rajamine (kõnni- ja sõidutee)

KIRJUTA MEILE

  Nimi (nõutav)

  Email (nõutav)

  Teema

  Teade